/ Behandeling en revalidatie in 2019

Behandeling en revalidatie in 2019

/ Gedragsmedische visite als optimale vorm van multidisciplinair overleg

‘De mens is meer dan zijn aandoening’

Door de introductie van Gedragsmedische Visite (GMV) boeken artsen en behandelaren bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land goede resultaten in de benadering van haar cliënten. “Er wordt nu meer gekeken naar de persoon dan naar de medische aspecten,” aldus orthopedagoog-generalist Mieke van der Horn. “Hierdoor kunnen ook gedragsmedicatie en onvrijwillige zorg worden verminderd.”

 

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken we vanuit de visie op Betrokken zorg. Betrokken zorg gaat over zorg, begeleiding en ondersteuning. Over doen wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Daarvoor moet je elkaar leren kennen en (h)erkennen. Naar elkaar luisteren en in gesprek zijn en blijven. Betrokken zorg gaat uit van unieke levensverhalen en de specifieke wensen en behoeften die er zijn. “Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben we met al onze cliënten een Klavergesprek”, legt Mieke van der Horn uit. “Tijdens deze gesprekken staat het welzijn van de cliënt centraal. Dit houdt in dat niet de aandoening of beperking centraal staat, maar de mensen met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften”.

Positieve gezondheid

“De uitgangspunten van positieve gezondheid sluiten hier goed bij aan”, legt specialist ouderengeneeskunde Mahbooba Menapal uit. “We zijn ons er steeds meer bewust van dat de persoonlijke aspecten, zoals wie is die persoon, uit welk gezin komt hij of zij, belangrijker zijn dan de medische aspecten. Door de Klavergesprekken halen we deze persoonlijke gegevens op en gebruiken we die in de observatie van de eerste zes weken. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld eet- en drinkgewoontes, of iemand somber of kwetsbaar is, wat voor medicatie er gebruikt wordt. Daarna maken we een zorgleefplan. Als het nodig is wordt hier ook een andere behandelaar zoals een ergotherapeut of diëtiste bij betrokken”.

lees meer

V.l.n.r.: Petra Verwoerd (psycholoog), Fahim Nader (arts), en Jeannet Elschot (verpleegkundige/EAV’er)

/ Ergotherapeuten helpen mensen hun zelfstandigheid terug te krijgen

Het team ergotherapie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) bestaat uit zes ervaren, gedreven en goed op elkaar ingespeelde ergotherapeuten. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een complexe zorgvraag, geven daarnaast tiladviezen aan zorgmedewerkers en leren mensen met chronische pijnklachten hoe ze het beste met hun energie kunnen omgaan.

 Jeanine van Arnhem, Angela van Keulen, Heleen Norg, Jeannette Verstraete, Edith Ruiten en Gerbrich van ’t Woudt vormen samen het team ergotherapie van ZONL. Zij werken vanuit verschillende locaties van de zorggroep en werken nauw samen met onder meer de specialist ouderengeneeskunde, de logopedist, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, verpleegkundigen en de wijkverpleging.

Drie gemeenten

De ergotherapeuten werken verspreid door de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Jeanine en Gerbrich werken in revalidatie De Schakel in Emmeloord. Angela bezoekt cliënten in Emmeloord en Vollenhove, Jeannette in Steenwijkerland, Edith is te vinden op Urk en de dorpen Tollebeek, Espel, Rutten, Creil en Bant. Heleen richt zich tot slot op Emmeloord, Marknesse, Kraggenburg, Luttelgeest, Ens en Nagele.

 'Ergotherapeuten zijn goed in het bedenken van praktische oplossingen'

lees meer

Team ergotherapie v.l.n.r. Angela van Keulen, Jeannette Verstraete, Heleen Norg, Edith Ruiten, Gerbrich van ’t Woudt en Jeanine van Arnhem

/ Praktijk Ouderengeneeskunde richt zich op complexe zorgvragen

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) startte in september 2019 met de Praktijk Ouderengeneeskunde. “Wij richten ons op ouderen die veelal thuis wonen en een (complexe) zorgvraag hebben”, zegt specialist ouderengeneeskunde Mahbooba Menapal.

Mahbooba Menapal werkt binnen de praktijk nauw samen met geriatrisch verpleegkundige Liesbeth Stam, paramedische behandelaren (van ergotherapeut tot diëtist) en psychologen met veel kennis en ervaring in de zorg voor ouderen. Samen vormen zij een deskundig team dat ouderen begeleidt en behandelt vanuit het perspectief van een positieve gezondheid. “Ons doel is dat ouderen zo zelfstandig mogelijk en naar hun eigen wens kunnen leven. De focus ligt op eigen regie/autonomie.”

Verwijzing van huisarts

Vanaf 2012 verzorgen specialisten ouderengeneeskunde consultatiediensten. Vanwege een toenemende vraag is nu een vervolgstap gezet. “Door de hogere levensverwachting neemt het aantal thuiswonende ouderen toe en daarmee de complexiteit. De zorg die thuis geleverd moet worden is daarmee ook complexer. We kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen ondersteunen met ons expertise”, legt geriatrisch verpleegkundige Liesbeth Stam uit. “Zij kunnen ons inschakelen om vanuit een breder perspectief naar iemands hulpvraag te kijken.”

Vragen waarbij mensen bij Praktijk Ouderengeneeskunde terecht kunnen zijn bijvoorbeeld: “Ik vergeet veel dingen en dat hindert mij in het dagelijks leven. Heb ik dementie?” of “Mijn vader is plotseling erg in de war en is door de politie thuisgebracht. Wat nu?” of “Mijn partner is onder behandeling bij meerdere specialisten en vindt het vermoeiend om voor controle naar al deze specialisten te gaan. Kan ze in het vervolg met al haar vragen bij één specialist terecht?”

“Mijn vader is plotseling erg in de war en is door de politie thuisgebracht. Wat nu?”

lees meer

Liesbeth Stam (links) en Mahbooba Menapal