/ Praktijk Ouderengeneeskunde richt zich op complexe zorgvragen

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) startte in september 2019 met de Praktijk Ouderengeneeskunde. “Wij richten ons op ouderen die veelal thuis wonen en een (complexe) zorgvraag hebben”, zegt specialist ouderengeneeskunde Mahbooba Menapal.

Mahbooba Menapal werkt binnen de praktijk nauw samen met geriatrisch verpleegkundige Liesbeth Stam, paramedische behandelaren (van ergotherapeut tot diëtist) en psychologen met veel kennis en ervaring in de zorg voor ouderen. Samen vormen zij een deskundig team dat ouderen begeleidt en behandelt vanuit het perspectief van een positieve gezondheid. “Ons doel is dat ouderen zo zelfstandig mogelijk en naar hun eigen wens kunnen leven. De focus ligt op eigen regie/autonomie.”

Verwijzing van huisarts

Vanaf 2012 verzorgen specialisten ouderengeneeskunde consultatiediensten. Vanwege een toenemende vraag is nu een vervolgstap gezet. “Door de hogere levensverwachting neemt het aantal thuiswonende ouderen toe en daarmee de complexiteit. De zorg die thuis geleverd moet worden is daarmee ook complexer. We kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen ondersteunen met ons expertise”, legt geriatrisch verpleegkundige Liesbeth Stam uit. “Zij kunnen ons inschakelen om vanuit een breder perspectief naar iemands hulpvraag te kijken.”

Vragen waarbij mensen bij Praktijk Ouderengeneeskunde terecht kunnen zijn bijvoorbeeld: “Ik vergeet veel dingen en dat hindert mij in het dagelijks leven. Heb ik dementie?” of “Mijn vader is plotseling erg in de war en is door de politie thuisgebracht. Wat nu?” of “Mijn partner is onder behandeling bij meerdere specialisten en vindt het vermoeiend om voor controle naar al deze specialisten te gaan. Kan ze in het vervolg met al haar vragen bij één specialist terecht?”

“Mijn vader is plotseling erg in de war en is door de politie thuisgebracht. Wat nu?”

Liesbeth Stam (links) en Mahbooba Menapal

Vertrouwde omgeving

Liesbeth Stam: “We bezoeken mensen thuis, in hun vertrouwde omgeving. We luisteren goed en informeren naar lichamelijk klachten. Maar we hebben ook aandacht voor hoe mensen zich voelen, hoe zij hun dag invullen en hoe ze omgaan met hun klacht of ziekte.”

Op basis van geriatrische screening maakt de Specialist Ouderengeneeskunde samen met verschillende behandelaren een multidisciplinair behandelplan. “We doen er alles aan om aan te sluiten bij iemands manier van leven. We zijn creatief in het vinden van oplossingen en proberen gebruik te maken van de vele contacten en initiatieven in de regio”, vertelt Mahbooba Menapal.

Het verschil maken

“Ons doel? We willen het verschil maken voor onze cliënten. We zoeken naar een oplossing waar de cliënt blij mee is en de mantelzorger ook bij geholpen is”, zegt Liesbeth Stam. “Een mooi voorbeeld is een mevrouw die vlak na haar pensionering werd geconfronteerd met geheugenproblemen. Ze kon niet meer de dingen doen die ze wilde en voelde zich enorm beperkt in haar vrijheid. Ze wilde niet meer leven. Deze mevrouw zag onze gesprekken als een nieuwe start van haar leven. Het schetsen van perspectief is een mooi en belangrijk onderdeel van mijn vak”, zeg Mahbooba Menapal met een glimlach.

“We luisterden naar haar verhaal en kwamen erachter dat ze in haar jongere jaren muzieklerares was. Toen we met haar over muziek spraken, verscheen er weer een kleine glimlach op haar gezicht. Ze kon nog genieten van muziek en ze kon nog op de piano spelen. Ondanks haar Alzheimer had ze toch nog talenten! Dit was voor haar en haar omgeving een eye opener.”