/ Centrale Cliëntenraad (CCR): Een brede vertegenwoordiging die dicht bij de bewoners staat

De woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben elk een cliëntenraad. De cliëntenraden vertegenwoordigen de cliënten en hun mantelzorgers en willen dat mensen die bij de Zorggroep wonen of thuis zorg ontvangen waardig kunnen leven. Een breed palet aan onderwerpen passeerde in 2019 de revue. Reden om aan de leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) een aantal vragen voor te leggen over hun inzet. Zij hebben samen de antwoorden geformuleerd.

Wat heeft 2019 in uw ogen opgeleverd?

“Het jaar stond voor ons uiteraard in het teken van optimale behartiging van de cliëntbelangen. 2019 blijkt een jaar van stevige groei in de breedte, met zowel een bewoner, een mantelzorgster als een thuiszorgmedewerkster in de geledingen. Een welkome verrassing.

Het jaar 2019 is wel het jaar waarin veel tijd is besteed aan de attentie- en de AVG-regeling (privacy), die nu naar aller tevredenheid is ingevoerd en prettig verloopt. In goed overleg hebben we gedragen adviezen gegeven. Neem de klachtenprocedures. Als CCR willen wij weten waarover er klachten zijn geweest, hoe deze zijn afgehandeld en waartoe ze geleid hebben. Ook onderling ervaren we de contacten als zeer waardevol. We horen hoe ze zaken in andere woonzorglocaties oppakken. De studiedag van de LOC over wat een CR en een CCR allemaal inhoudt en hoe je daaraan kan werken, was zeer positief. Het afstudeerproject ‘Eigen Regie’ waarbij bewoners van locaties werden geïnterviewd over hun zelfredzaamheid, gaf weer een mooie kijk op het perspectief van hen op het dagelijks leven.

Tenslotte hebben we de contacten met en informatie van interim bestuurders Wilma Luchies en Thea de Boer die na het afscheid van bestuurder Frank Kodden tijdelijk waarnamen, als heel fijn ervaren.”

lees meer

De CCR-leden: "Het onderzoek Eigen Regie geeft een mooie kijk op het dagelijks leven van de bewoner."

"Het is belangrijk om écht met elkaar in gesprek te gaan, heel goed te luisteren en daar de tijd voor te nemen. Zodat bewoners ook in de laatste fase het leven kunnen leiden dat bij hen past."