/ Zorggroep Oude en Nieuwe Land in 2019

Zorggroep Oude en Nieuwe Land in 2019

Download hier de pdf

Blik op 2020

Ontwikkelingsgericht, Slim & Financieel gezond

/ Meelopen op locatie op zoek naar de kern van de zorg

De taak van de Raad van Toezicht is volgens voorzitter Jos van Vliet ‘om er goed toezicht op te houden dat de aansturing van de organisatie goed verloopt.’ Van Vliet: “Bij toezicht ga je in gesprek met de bestuurder en de mensen er nauw omheen. Wat speelt er? Hoe pak je het aan? En zo kun je elkaar verrijken. Binnen de vastgestelde kaders krijgt de bestuurder van ons veel speelruimte om zijn werk te doen. We zitten er niet bovenop.” De Raad geeft ook goedkeuring aan jaarverslagen en begrotingen.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit vijf leden. Er zijn in 2019 geen personele wisselingen van de wacht geweest in de Raad.

De leden van de Raad van toezicht (foto van links naar rechts): Jos van Vliet  (voorzitter en lid commissie financiën en renumeratiecommissie), Jan van der Spek (vice-voorzitter en lid commissie Kwaliteit & Wonen), Karin Kranendonk (voorzitter commissie HRM en renumeratiecommissie), Arie van der Spek (voorzitter commissie financiën) en Hessiëlle Kerkhoff (voorzitter commissie Kwaliteit & Wonen, lid commissie HRM).

lees meer