/ Wonen en zorg in 2019

Wonen en zorg in 2019

/ Grote stappen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor bewoners

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Zorggroep Oude en Nieuwe Land participeerde in het programma. Haar eigen kwaliteitsprogramma Vensters van Kwaliteit, dat hieruit voortkwam, is in 2019 met succes afgerond.

Vensters van Kwaliteit startte in 2017 en aan de hand van drie externe coaches van Waardigheid en Trots werd als eerste binnen de waardeketen Wonen en zorg begonnen. Dankzij de inzet van vele medewerkers binnen Wonen en zorg en de ondersteunende diensten binnen de Zorggroep werden de Verbeterroute en de Ontwikkelroute opgezet en kregen de Klavergesprekken de gewenste verdieping. Geconstateerd mag worden dat er grote stappen zijn gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor bewoners.

Het jaar 2020 zal in het teken staan van Verankering waarbij ingezet wordt op het borgen van alles wat de afgelopen twee jaar tijdens Vensters van Kwaliteit is ingevoerd. Eén van de vruchten van het verbeterprogramma was het aantrekken van 88 welzijnsassistenten. Mogelijk gemaakt door het kwaliteitsbudget zijn nieuwe medewerkers opgeleid en aangenomen om de wensen uit de klavergesprekken met de bewoners te realiseren. Dit doen zij hand in hand met de hen toegewezen buddies.

 LAATSTE groep WA4

De vijftien laatste geslaagde welzijnsassistenten hebben er zin in! 

'Ik ben geboren en getogen op Urk. Gewoon fietsen kan ik niet maar met de duofiets kan ik er mooi op uit. Heel fijn!' Willempje Kramer (98 jaar)

Visie op welzijn

In 2019 is binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land ook de visie op welzijn vorm gegeven. In de gewenste situatie zal welzijn, nog meer dan nu al het geval is, een onderdeel van zorg zijn. Zorgverleners zien aandacht voor  welzijn als hun taak, zijn hierop berekend en toegerust. De uitkomsten uit de Klaver(volg)  gesprekken en het verwoorden daarvan in het zorgleefplan zijn daarbij uitgangspunt van handelen. In 2019 hebben alle cliënten en bewoners een klavergesprek gehad. In deze gesprekken kunnen zij duidelijk hun wensen kenbaar maken in bijzijn van partner of familie.

De mantelzorger en het netwerk van de bewoner worden nauwgezet betrokken bij het welzijn van hun dierbare betrokken. De zorgverlener probeert daarin te stimuleren dat –wat bewoners zelf nog kunnen of wat het netwerk van de  bewoner nog kan – door de bewoner of het netwerk wordt  opgepakt. Daarnaast is ook de wijkfunctie van de locatie versterkt. De buurt is steeds vaker welkom in de woonzorglocaties. Samen met andere partijen die actief zijn in de wijk (eerste lijn, thuiszorg, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, kerken, woningbouworganisaties, buurt-verenigingen, scholen,  kinderopvang, etc.) wil Zorggroep Oude en Nieuwe Land een bijdrage leveren  aan  de  leefbaarheid van de wijk en de locatie.

DSC 0248 4

Met het mooie weer maakt de duofiets op 't Kompas op Urk overuren.

/ Woonzorgerf Urk

Op 21 mei tekenden Triade, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Philadelphia Zorg een realisatieovereenkomst met de gemeente Urk over de bouw van een ‘woonzorgerf’ in de nieuwe Zeeheldenwijk.

De drie zorgorganisaties, die nu al elders in de gemeente gevestigd zijn, verhuizen naar een locatie die ze samen gaan inrichten. Zorggroep Oude en Nieuwe Land neemt een kavel van 5700 vierkante meter voor haar rekening voor de nieuwe locatie van Verpleeghuis ’t Kompas. Hier kan dan zorg en behandeling worden geboden aan ouderen met een intensieve en complexe zorgvraag.

Het drietal gaat samen een ‘erf’ creëren, dat wordt ingericht in samenwerking met Sacon Architecten uit Zwolle. "Uitgangspunt voor de toekomstige bewoners is zo normaal mogelijk wonen in je eigen woonbuurt én tegelijkertijd de voordelen hebben van wonen aan een gemeenschappelijk boerenerf," aldus het bureau.

12

De initiatiefnemers bij elkaar: "De zorg kiest voor moderne nieuwbouw."

Ontmoeting

Op het woonzorgerf staan ontmoeting en verbinding centraal. De bestuurders van de drie zorgorganisaties spreken van een uniek, vernieuwend concept. “Het wordt niet alleen een zeer prettige plek om te wonen als het leven kwetsbaar wordt. Het wordt ook een fantastische plek om te werken.” Het Urker college van burgemeester en wethouders is verheugd over de ontwikkeling. Wethouder Gerrit Post (woningbouw): "De nieuwe woonwijk krijgt hiermee een mooie entree en de kinderboerderij wordt een ontmoetingsplek voor iedereen.’’ Wethouder Freek Brouwer (sociaal domein): "De zorg op Urk kiest voor moderne nieuwbouw in een mooie omgeving. Door samen een locatie in te richten, versterken hun concepten elkaar.’’

13

Een artist impression van het woonzorgerf geeft een mooie indruk.

/ ‘Zorgbemiddeling kan helpen bij moeilijke keuzes’

Op het snijvlak van zelfstandig thuis wonen en wonen in een woonzorgcentrum of verpleeglocatie opereert het zorgbemiddelingsteam van ZONL: Gretha Rook, Sonja Slagter en Wendy van den Berg. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor families als er vragen zijn over de verhuizing naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Maar tegelijk zijn de zorgbemiddelaars een belangrijke informatiebron voor de verpleegkundigen en verzorgenden. Een portret.

“Simpel gezegd helpen wij iemand op de best passende plek te krijgen bij de voorzieningen binnen de waardeketen Wonen en zorg,’ opent Sonja het gesprek. “We worden gebeld door de huisarts of het ziekenhuis voor tijdelijke of vaste plaatsing in één van onze locaties. En vaak nemen families zelf contact met ons op voor een huisbezoek waarbij we vertellen wat de mogelijkheden zijn. Andersom leiden we ook families rond om onze woonzorgcentra te tonen. Want de stap en impact van ‘thuis wonen’ naar ‘ergens anders gaan wonen’ ervaart ieder mens weer anders.”

Voorkomen

In hun werk komen de zorgbemiddelaars steeds vaker schrijnende situaties tegen en  soms ook ontroerende. “Het zo lang mogelijk thuis wonen wringt soms met de werkelijke behoefte of beperkingen die er zijn,” zegt Gretha. Sonja vult haar aan: “Het is natuurlijk prachtig als het goed gaat thuis, maar valt ineens je partner als mantelzorger weg of verslechtert de gezondheid snel, dan blijkt acuut de nood aan de man. Men redt het dan niet meer alleen met de inzet van wijkverpleging thuis.” Gretha: ‘We gaan altijd eerst in gesprek: wat is er aan de hand? Waarom gaat het niet meer? Als het kan gaan we op huisbezoek of als er al een plek van voorkeur is, nodigen we de zorgvrager met familie/mantelzorg uit op locatie. We doen ons uiterste best de potentiële bewoner zo goed mogelijk te begeleiden.”

lees meer

Team Zorgbemiddeling v.l.n.r.: Sonja Slagter, Gretha Rook en Wendy van den Berg (vanaf 2020 is Ellen Ras aangesloten)